DE OOSTERGAST,
BIJZONDER WONEN BEREIKBAAR
Meer informatie

Bouwrijp maken fase 2DA

Vanaf 8 januari 2024 maken we de volgende fase van de Oostergast bouwrijp. Wat het werk inhoudt en tot hoe lang het duurt, leest u hieronder.

Het werk bestaat uit het bouwrijp maken van fase 2Da Noord

Dit is het gebied dat grenst aan de noordzijde van Over de Tocht. Dit was eerder de Sargasstraat. Op de kaart Oostergast kaart werkgebied fase 2DA ziet u waar de werkzaamheden plaatsvinden.

In hoofdlijnen bestaat het werk uit:

  • Aanleg van bouwwegen en riolering;
  • Op hoogte brengen van de bouwkavels. Hiervoor gebruiken we de grond, die kort geleden is aangevoerd;
  • Verleggen en woonrijp maken van het gedeelte van De Nieuwe Gast (voor huisnummer 19-21). De Nieuwe Gast trekken we in noordelijke richting door achter de boerderij (Rijksstraatweg 7) langs.

Oosterhof Holman Infra bv uit Grijpskerk voert het werk uit

De aannemer begint maandag 8 januari 2024 met het maken van aansluitingen op het riool. Deze zijn voor de te bouwen woningen aan Over de Tocht. Daarna maken ze de rest van de fase bouwrijp. Als afronding van dit werk verleggen ze De Nieuwe Gast. De planning is dat het werk half mei 2024 klaar is.

Nutsbedrijven leggen kabels en leidingen aan

Hier beginnen ze in mei 2024 mee. Dit werk duurt ongeveer acht weken.

Afsluiting wegen

Voor de verkeersveiligheid is Over de Tocht tijdens de werkzaamheden dicht voor alle verkeer. We zetten hiervoor de aansluitende wegen af met betonblokken. Op de tekening ziet u deze met rode kruisen aangegeven.

 Heeft u vragen over het werk of de uitvoering ervan?

Dan kunt u bellen met:

  • Alex Snip, uitvoerder Oosterhof Holman Infra bv, telefoonnummer  06-295 915 44 of
  • Engbert IJpma, toezichthouder gemeente Westerkwartier, telefoonnummer 0594-508874.

 

Gerelateerde berichten
Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Interesse