DE OOSTERGAST,
BIJZONDER WONEN BEREIKBAAR
Meer informatie

Meest gestelde vragen

Mag het wettelijk wat de gemeente Westerkwartier doet om geen aardgas meer aan te leggen

Nieuwe kavels in de gemeente Westerkwartier worden zonder gasaansluiting aangeboden. Met ingang van 1 juli 2018 is de nieuwe Wet Versnelling Energietransitie van kracht. Dit houdt in dat het wettelijk niet meer toegestaan is om een woning met aardgasaansluiting te bouwen. Verwarming vindt voortaan plaats met een elektrische warmtepomp.

Levert een aardgasloze nieuwbouwwoning mij voordeel op ten opzichte van mijn huidige, bestaande woning?

Over het algemeen is dit zeker het geval. Het loont – zeker met de huidige gasprijzen (april 2022) – om in bestaande woningen de isolatie en installaties te verbeteren. In uw toekomstige nieuwbouwwoning verbruikt een warmtepomp (zonder aardgas) relatief nog minder energie: een nieuwbouwhuis heeft namelijk goede tot zeer goede isolatie, ventilatie en vloerverwarming. Daardoor kan de temperatuur van het verwarmingswater lager zijn. En minder stroomverbruik betekent ook: nóg lagere energiekosten per jaar.

Hoe moet ik straks aan warm tapwater komen in mijn aardgasvrije woning?

Verwarming van tapwater met een warmtepomp gebeurt middels een boiler. De inhoud van het boilervat moet u afstemmen op de gezinsgrootte en het watergebruik. Een grote douchekop, zoals een regendouche, verbruikt meer water en zal dus een groter boilervat vereisen. Tapwater voor kranen kan het best verwarmt worden met kleine elektrische boilers direct onder de kraan geplaatst. Dit water moet een hogere temperatuur kunnen bereiken en moet snel voorhanden zijn.

Hoe stabiel blijft het net met grote vraag en teruglevering?

De netbeheerder Enexis is continu bezig met het verbeteren van de elektriciteitsnetten. In nieuwbouwwijken worden direct verzwaarde elektriciteitsnetten aangelegd om de grotere belasting door zonnepanelen en warmtepompen aan te kunnen. Op andere plaatsen met bestaande bouw wordt het elektriciteitsnet ook verzwaard. Ook in De Oostergast komt een verzwaard elektriciteitsnet.

Aan welke eisen moet ik tenminste voldoende voor het bouwen van een energiezuinige woning?

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Lees meer hierover op de site van de Rijksoverheid.

Hoe gaat het in de vorstperiode (-10 graden) met een aardgasvrije woning die draait op een luchtwarmtepomp?

Warmtepompsystemen worden berekend op basis van een buitentemperatuur van -10, zodat de woning ook nog warm is in de vorstperiode. Het verbruik van een warmtepomp bij -10 is dan ook belangrijker dan het verbruik bij 0 graden. Vergelijk warmtepompen ook op het elektriciteitsverbruik bij -10 en niet bij 0 graden of warmer. Een bodemwarmtepomp (water/water) heeft minder last van een koude buitentemperatuur, omdat de bodem constanter is in temperatuur. Deze constantere temperatuur maakt dat de warmtepomp constanter en rustiger draait wat gunstig is voor de werking en levensduur van de warmtepomp. Daar staat tegenover dat een bodemsysteem duurder is vanwege de boring(en) die door een gecertifieerd bedrijf moet worden gedaan. Deze kosten zijn wel goed te verlagen door samen op te trekken met andere wijkbewoners die ook een bodemlus willen plaatsen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Interesse