DE OOSTERGAST,
BIJZONDER WONEN BEREIKBAAR
Meer informatie

Meest gestelde vragen

Mag het wettelijk wat de gemeente Zuidhorn doet om geen aardgas meer aan te leggen

Onlangs is de gasaansluitplicht komen te vervallen. Gemeente Zuidhorn neemt de ruimte om gasloos te ontwikkelen in de Oostergast vanaf 2018, maar wel op zo’n wijze dat er een alternatief voor handen is. Uit de analyses van gemeente Zuidhorn komt duidelijk naar voren dat de schaalgrootte van de Oostergast naar verwachting te klein is om collectieve energievoorziening rendabel te maken. Het college van B&W van Zuidhorn kiest er voor om gasloos te ontwikkelen met individuele energievoorzieningstechnieken.

Klopt het dat aardgasloze verwarming nu al goedkoper is voor mijn woning?

Om dit te bepalen wordt gekeken naar de total cost of ownership (TCO) gekeken over een periode van 15 jaar of 30 jaar. De berekening van de TCO geeft een totaalbeeld van de som van initiële investeringen, vervangingsinvesteringen en jaarlijkse lasten samen.
De investeringskosten voor een basiswoning met aardgasgestookte installatie bedragen €5.800. De kosten voor een basis woning met warmtepomp met enkele bodemlus zijn gesteld op €9.600. Daarbij is een rijkspremie (ISDE-subsidie) verrekend.
Investeringen in gasloze verwarming, verbeterde energiezuinigheid en zonnepanelen laten zich terugbetalen via een lagere energierekening. Een lagere TCO indiceert betere prestaties op financieel vlak. Een standaard vrijstaande woning met gas heeft een TCO (periode 15 jaar) van €51.000. Voor een gasloze woning is dit €46.000. De conclusie is dat verwarmen met gas over een periode van 15 jaar goedkoper is.

Hoe kom ik straks aan warm tapwater in mijn gasloze woning?

Dit verschilt per type verwarmingstechniek. Raadpleeg onze factsheets gasloos verwarmen voor meer informatie.

Hoeveel zonnepanelen is het beste voor mijn woning?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren en maatwerk per woning.Schakel de hulp in van de gemeente om te bepalen welk aantal voor jouw woning geschikt is (Anne Geluk, beleidsmedewerker duurzaamheid van gemeente Zuidhorn via a.geluk@zuidhorn.nl of 0594 50 87 18).

In 2017 is mijn woning vergund, in 2018 wordt deze gebouwd & opgeleverd. Is er een subsidie voor mij?

Ja, je kan alsnog in aanmerking komen voor subsidie, mits je voldoet aan de vereisten én voor oplevering van de woning een aanvraag indient. Bij oplevering van de woning controleert bouw -en woningtoezicht of de woning is gerealiseerd op de wijze die de EPC-berekening aangeeft. Vervolgens wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.

Ik wil graag in aanmerking komen voor het maximale subsidiebedrag? Wat is daarvoor nodig?

Je moet kunnen aantonen dat de woning daadwerkelijk Nul-op-de-Meter is. Dit betekent dat de energiemeters aan het eind van het jaar op nul staan én dat energieprestaties (op basis van een bepaald energieverbruik) door de bouwer worden gegarandeerd. Het is belangrijk dat jouw aannemer deze garantie afgeeft, voorafgaand aan de start van de bouw. Een bouwgarantie verzekert je tegen (financiële) risico’s tijdens het bouwproces. Aanvullend op zo’n bouwgarantie kan je een energieprestatiegarantie afsluiten. Vraag jouw aannemer naar de mogelijkheden. Verwijs eventueel ook naar de website van Bouwgarant of Klimaatgarant.

Welke kavel heeft nog een gasaansluiting en welke niet meer?

Per kavel staat op de website van de Oostergast aangegeven of deze kavel wordt geleverd met of zonder een gasaansluiting. Bekijk het overzicht.

Welke uitgangspunten moet ik de bouwer meegeven en wie kan mij daarbij helpen?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren en maatwerk per woning. Je kan er ook voor kiezen om bestaande (energieneutrale) energieconcepten te kiezen voor jouw woning. Via de gemeente kan je gebruik maken van gratis energieadvies door Invent.
Voor meer informatie kan je terecht bij Anne Geluk, beleidsmedewerker duurzaamheid van gemeente Zuidhorn via a.geluk@zuidhorn.nl of 0594 50 87 18.

Hoe gaat het in de vorstperiode (-10 graden) met een gasloze woning die draait op een luchtwarmtepomp?

Bij een vorstperiode zit in het geval een luchtwarmtepomp nog voldoende warmte in de buitenlucht.

Ik wil graag in aanmerking komen voor nul op de meter, wat komt daarbij kijken?

Je moet kunnen aantonen dat de woning daadwerkelijk Nul-op-de-Meter is. Dit betekent dat de energiemeters aan het eind van het jaar op nul staan én dat energieprestaties (op basis van een bepaald energieverbruik) door de bouwer worden gegarandeerd. Het is belangrijk dat jouw aannemer deze garantie afgeeft, voorafgaand aan de start van de bouw. Een bouwgarantie verzekert jou tegen (financiële) risico’s tijdens het bouwproces. Aanvullend op zo’n bouwgarantie kunt een energieprestatiegarantie afsluiten. Vraag jouw aannemer naar de mogelijkheden. Verwijs eventueel ook naar de website van Bouwgarant of Klimaatgarant.

Ik bouw mijn woning gasloos. Is dit voldoende om in aanmerking te komen voor subsidie?

De subsidieregeling is gekoppeld aan de EPC-waarde van jouw woning. EPC staat voor energieprestatie coëfficiënt. Een standaard woning dat volgens het bouwbesluit is gebouwd zonder gasaansluiting heeft gemiddeld een EPC van 0,3. Er is echter een EPC-waarde van 0 of lager nodig om in aanmerking te komen voor subsidie. Jij (of jouw projectontwikkelaar) dient dus naast een gasaansluiting ook aanvullende energiemaatregelen te treffen aan de ‘schil’ van de woning (triple glas, vloerisolatie, dakisolatie, muurisolatie, kierdichting, extra zonnepanelen). Schakel eventueel hulp in van de gemeente Zuidhorn om te bepalen welke maatregelen voor jou geschikt kunnen zijn (Anne Geluk, beleidsmedewerker duurzaamheid van gemeente Zuidhorn via a.geluk@zuidhorn.nl of 0594 50 87 18).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

      Direct inschrijven

      Interesse in een woning of vrije kavel? Schrijf je direct in en de makelaar neemt contact met jou op

      Schrijf mij in