DE OOSTERGAST,
BIJZONDER WONEN BEREIKBAAR
Meer informatie

Meest gestelde vragen

Mag het wettelijk wat de gemeente Zuidhorn doet om geen aardgas meer aan te leggen

Nieuwe kavels in de Oostergast worden zonder gasaansluiting aangeboden. Met ingang van 1 juli 2018 is de nieuwe Wet Versnelling Energietransitie van kracht. Dit houdt in dat het niet meer toegestaan is om een woning met aardgassluiting te bouwen. Om je wegwijs te maken in deze nieuwe situatie biedt de gemeente Zuidhorn gratis energieadvies en voorlichting in aardgasloos (ver)bouwen. Neem hiervoor contact op met Anne Geluk, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente, (0594) 50 87 18

Klopt het dat aardgasloze verwarming nu al goedkoper is voor mijn woning?

Om dit te bepalen wordt gekeken naar de total cost of ownership (TCO)  over een periode van 15 jaar of 30 jaar. De berekening van de TCO geeft een totaalbeeld van de som van initiële investeringen, vervangingsinvesteringen en jaarlijkse lasten samen.

De investeringskosten voor een basiswoning met aardgasgestookte installatie bedragen €5.800. De kosten voor een basis woning met warmtepomp met enkele bodemlus zijn gesteld op €9.600. Daarbij is een rijkspremie (ISDE-subsidie) verrekend.

Investeringen in gasloze verwarming, verbeterde energiezuinigheid en zonnepanelen laten zich terugbetalen via een lagere energierekening. Een lagere TCO indiceert betere prestaties op financieel vlak. Een standaard vrijstaande woning met gas heeft een TCO (periode 15 jaar) van €51.000. Voor een gasloze woning is dit €46.000.

De conclusie is dat verwarmen met gas over een periode van 15 jaar goedkoper is.

Hoe kom ik straks aan warm tapwater in mijn gasloze woning?

Verwarming van tapwater met een warmtepomp gebeurt door middel van een boiler. De inhoud van het boilervat moet je afstemmen op de gezinsgrootte en het watergebruik. Een grote douchekop, zoals een regendouche, verbruikt meer water en zal dus een groter boilervat vereisen. Tapwater voor kranen kan het best verwarmt worden met kleine elektrische boilers die direct onder de kraan geplaatst worden. Dit water moet een hogere temperatuur kunnen bereiken en moet snel voorhanden zijn.

Hoeveel zonnepanelen is het beste voor mijn woning?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren en maatwerk per woning. Schakel eventueel hulp in van onze energieadviseur om te bepalen welk aantal voor jou geschikt is. Over het algemeen geldt dat zonnepanelen goed worden terugverdiend. Met het oog op het vervallen van de salderingsregeling is het verstandig om niet meer capaciteit aan zonnepanelen te installeren dan jouw verbruik. Het is daarom verstandig om te beginnen met het verminderen van jouw energieverbruik door het nemen van energiebesparende maatregelen, nog voor je zonnepanelen laat installeren. Isoleer zo goed mogelijk de woning zodat ook het verbruik van de (toekomstige) warmtepomp zo laag mogelijk is.

Voor zonnepanelen kan u de belasting terugvragen.

Energieadvies? Neem hiervoor contact op met Anne Geluk, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente, (0594) 50 87 18

In 2017 is mijn woning vergund, in 2018 wordt deze gebouwd & opgeleverd. Is er een subsidie voor mij?

Ja, je kan alsnog in aanmerking komen voor subsidie, mits je voldoet aan de vereisten én voor oplevering van de woning een aanvraag indient. Bij oplevering van de woning controleert bouw -en woningtoezicht of de woning is gerealiseerd op de wijze die de EPC-berekening aangeeft. Vervolgens wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.

Ik wil graag in aanmerking komen voor het maximale subsidiebedrag? Wat is daarvoor nodig?

Je moet kunnen aantonen dat de woning daadwerkelijk Nul-op-de-Meter is. Dit betekent dat de energiemeters aan het eind van het jaar op nul staan én dat energieprestaties (op basis van een bepaald energieverbruik) door de bouwer worden gegarandeerd. Het is belangrijk dat jouw aannemer deze garantie afgeeft, voorafgaand aan de start van de bouw. Een bouwgarantie verzekert je tegen (financiële) risico’s tijdens het bouwproces. Aanvullend op zo’n bouwgarantie kan je een energieprestatiegarantie afsluiten. Vraag jouw aannemer naar de mogelijkheden. Verwijs eventueel ook naar de website van Bouwgarant of Klimaatgarant.

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Een luchtwarmtepompsysteem bestaat uit een pomp/compressor en een buitenunit. De buitenunit maakt geluid. Het maximale geluidsniveau (op vol vermogen) van een luchtwarmtepomp is 50 dB(A) op twee meter afstand. Hoeveel geluid hangt af van het type en formaat van de buitenunit. Bij bodemsystemen staat er geen onderdeel buiten dat geluid maakt.

Bij een luchtwarmtepomp is de juiste plaatsing van belang. Dit om eventuele overlast te voorkomen. Plaats het binnengedeelte (de pomp) zo laag mogelijk in de woning en niet op zolder en zo ver mogelijk van slaapkamers. Begin met een goede omkasting die geluiddempend werkt. Er worden meerdere geluiddempende kasten aangeboden en deze kunnen het geluidsniveau met ongeveer 15 dB(A) verminderen. Richt het ventilatorgat van de buitenunit niet richting buren. Plaats de buitenunit van een luchtwarmtepomp bij voorkeur niet tussen twee buitenmuren (geluidweerkaatsing). Door deze aanbevelingen toe te passen, kan je eventuele overlast op voorhand voorkomen.

Wanneer kan ik een advies gesprek plannen voor energiezuinig bouwen?

10 oktober

 • 8.30 – 10.00 uur
 • 13.00 – 14.30 uur
 • 14.30 – 16.00 uur

18 oktober

 • 8.30 – 10.00 uur
 • 10.00 – 11.30 uur
 • 11.30 – 13:00 uur
 • 13:00 – 14:30 uur

23 oktober

 • 8.30 – 10.00 uur
 • 10.00 – 11.30 uur
 • 11.30 – 13:00 uur
 • 13:00 – 14:30 uur
 • 14.30 – 16.00 uur

6 november

 • 8.30 – 10.00 uur
 • 10.00 – 11.30 uur
 • 11.30 – 13:00 uur
 • 13:00 – 14:30 uur
 • 14.30 – 16.00 uur

 

Welke kavel heeft nog een gasaansluiting en welke niet meer?

Per kavel staat op de website van de Oostergast aangegeven of deze kavel wordt geleverd met of zonder een gasaansluiting. Bekijk het overzicht.

Welke uitgangspunten moet ik de bouwer meegeven en wie kan mij daarbij helpen?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren en maatwerk per woning. Je kan er ook voor kiezen om bestaande (energieneutrale) energieconcepten te kiezen voor jouw woning. Schakel eventueel hulp in van onze energieadviseur om te bepalen welke uitgangspunten je wilt aanhouden voor je woning. De gemeente Zuidhorn biedt jou gratis energieadvies aan. Neem hiervoor contact op met Anne Geluk, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente, (0594) 50 87 18

Werkt een luchtwarmtepomp in de vorstperiode (-10 graden)?

Luchtwarmtepompsystemen worden berekend op basis van een buitentemperatuur van -10, zodat de woning ook nog warm is in de vorstperiode. Vergelijk warmtepompen ook op het elektriciteitsverbruik bij -10 en niet alleen bij 0 graden of warmer.

Een bodemwarmtepomp heeft minder last van een koude buitentemperatuur, omdat de bodem constanter is in temperatuur. Deze constantere temperatuur maakt dat de warmtepomp constanter en rustiger draait wat gunstig is voor de werking en levensduur van de warmtepomp. Daar staat tegenover dat een bodemsysteem aanzienlijk duurder is vanwege de boring(en) die door een gecertificeerd bedrijf moet worden gedaan. Deze kosten zijn wel goed te verlagen door samen op te trekken met andere wijkbewoners die ook een bodemlus willen plaatsen.

Ik wil graag in aanmerking komen voor nul op de meter, wat komt daarbij kijken?

Nul-op-de-Meter wil zeggen dat jouw gas en elektra meter aan het einde van het jaar op nul staan. Om dit aantoonbaar te maken moeten de energieprestaties (op basis van een bepaald energieverbruik) door de bouwer worden gegarandeerd. Het is belangrijk dat jouw aannemer deze garantie afgeeft, voorafgaand aan de start van de bouw. Een bouwgarantie verzekert je tegen (financiële) risico’s tijdens het bouwproces. Aanvullend op zo’n bouwgarantie kan je een energieprestatiegarantie afsluiten. Vraag jouw aannemer naar de mogelijkheden. Verwijs eventueel ook naar de website van Bouwgarant of Klimaatgarant.

Ik bouw mijn woning gasloos. Is dit voldoende om in aanmerking te komen voor subsidie?

De subsidieregeling is gekoppeld aan de EPC-waarde van jouw woning. EPC staat voor energieprestatie coëfficiënt. Een standaard woning dat volgens het bouwbesluit is gebouwd zonder gasaansluiting heeft gemiddeld een EPC van 0,3. Er is echter een EPC-waarde van 0 of lager nodig om in aanmerking te komen voor subsidie. Jij (of jouw projectontwikkelaar) dient dus naast een gasaansluiting ook aanvullende energiemaatregelen te treffen aan de ‘schil’ van de woning (triple glas, vloerisolatie, dakisolatie, muurisolatie, kierdichting, extra zonnepanelen). Schakel eventueel hulp in van de gemeente Zuidhorn om te bepalen welke maatregelen voor jou geschikt kunnen zijn (Anne Geluk, beleidsmedewerker duurzaamheid van gemeente Zuidhorn via a.geluk@zuidhorn.nl of 0594 50 87 18).

Wat betekent EPC?

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Op dit moment moet een nieuw te bouwen woning een EPC-waarde van maximaal 0,4 hebben. Per 2020 gelden nieuwe eisen (EPC=0,0). Gemeente Zuidhorn vindt dat bouwers in de Oostergast nu al de standaard van 2020 moeten aanbieden. De meerinvestering in beglazing, isolatie en extra zonnepanelen betaald zich terug door een lagere energierekening. De gemeente Zuidhorn beloont particulieren die een extra energiezuinige woning bouwen met de subsidieregeling Zeer Energiezuinige Nieuwbouw 2018. Subsidiebedragen variëren van €500 (EPC 0)  tot maximaal €2000 (EPC -0,4). Dit zijn bewust lage bedragen: het college van B&W van gemeente Zuidhorn denkt dat investeren in een zuinige EPC-0-woning over een langere termijn genomen prima uit kan.

 

Kan ik mijn huis ook verwarmen met een pelletkachel?

Nieuwe woningen met een epc van 0,4 of lager zijn goed geïsoleerd en daardoor geschikt voor lage temperatuurverwarming, zoals met een warmtepomp. Verwarmen met een pelletkachel gaat op hoge temperatuur en is voor het behouden van een constante temperatuur minder geschikt. Belangrijker is dat een pelletkachel veel co2 en fijnstof uitstoot en daarom geen duurzame oplossing is voor de verwarming is van jouw huis. Daarbij kan de uitstoot van een pelletkachel zorgen voor overlast en gezondheidsklachten voor jezelf en je buren.

 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!


   Direct inschrijven

   Interesse in een woning of vrije kavel? Schrijf je direct in en de makelaar neemt contact met jou op

   Schrijf mij in