DE OOSTERGAST,
BIJZONDER WONEN BEREIKBAAR
Meer informatie

240 nieuwe woningen in wijk De Oostergast Zuidhorn

Gemeente Westerkwartier en Dura Vermeer hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van nieuwe woningen in woonwijk De Oostergast in Zuidhorn. De ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente en Dura Vermeer heeft donderdag 29 september 2022 in Zuidhorn plaatsgevonden. De verwachting is dat de verkoop van de eerste bouwkavels en woningen start in het 1e kwartaal van 2024.

Bestemmingsplan

De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan laten opstellen. Het bestemmingsplan is op 22 februari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Ook heeft de raad besloten om de beeldkwaliteitseisen uit het stedenbouwkundig plan vast te stellen als welstandsnota. Beide plannen liggen vanaf 2 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), locatie Hooiweg 9 te Zuidhorn. Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPZU22UITB1-VA01).

Het bestemmingsplan is een plan met verbrede reikwijdte, gebaseerd op de Crisis- en herstelwet. De verbrede reikwijdte komt onder andere tot uitdrukking in:

  • Het opnemen van regels over ruimtelijke kwaliteit in het bestemmingsplan.
  • Het werken met open normen die nader worden ingevuld door beleidsregels, opgenomen in de Beleidsregel kwalitatief beoordelingskader.

De Beleidsregel kwalitatief beoordelingskader is eveneens op 22 februari 2023 door de raad vastgesteld en ligt ook vanaf 2 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage bij het KCC op de locatie Zuidhorn. De Beleidsregel is ook te raadplegen via deze projectwebsite.

Beleidsregels

In het bestemmingsplan ‘Oostergast fase 2da-noord en fase 3a’ is ruimte voor ongeveer 240 woningen. Fase 2da-noord ontwikkelt de gemeente. In deze fase is ruimte voor ongeveer 60 woningen. Fase 3a, met ruimte voor ongeveer 180 woningen, ontwikkelt Dura Vermeer. Met dit plan bedienen beide partijen zoveel mogelijk doelgroepen op de woningmarkt. Van starters tot senioren en zowel huurders als kopers.

Realisatie

Verwacht wordt dat in het 1e kwartaal van 2024 gestart kan worden met het bouwrijp maken van fase 2da-noord en fase 3a.

Gerelateerde berichten
Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Interesse