DE OOSTERGAST,
BIJZONDER WONEN BEREIKBAAR
Meer informatie

De Oostergast wordt steeds mooier!

De Oostergast is nog volop in ontwikkeling en wordt iedere maand mooier. Binnenkort gaan wij beginnen met het woonrijp maken van de Polarisstaat en het laatste gedeelte van de Pegasistraat.

Woonrijp maken

In april worden de hagen langs de erfgrenzen geplant. Op dit moment zijn we bezig met de aanbesteding van het woonrijp maken van de bouwstraten. Het werk omvat in hoofdlijnen:

  • Kapot frezen van de tijdelijke asfaltverharding van de rijbaan;
  • Aanbrengen gebakken straatstenen in de rijbaan;
  • Herstraten van de inritten;
  • Aanleg parkeervakken;
  • Afwerken en inzaaien bermen;

Planning

De planning is dat wij in april de aanbestedingsprocedure kunnen afronden zodat wij in mei starten met het woonrijp maken. Over de exacte startdatum, bereikbaarheid van woningen en eventuele fasering worden de bewoners te zijner tijd geïnformeerd

Een tekening van het werk kunt u hier vinden: Polarisstraat-tekening

Woonrijp maken Oostelijke deel Oostergast

Op dit moment wordt er nog volop gebouwd in het oostelijke deel van De Oostergast (straten ten oosten van de dorpsweide/Electrastraat). De planning is dat deze straten vanaf september gefaseerd woonrijp gemaakt worden. Een en ander is afhankelijk van de voortgang van de woningbouw en/of de noodzaak om de staat te handhaven als route voor bouwverkeer.

Gerelateerde berichten
Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Interesse