DE OOSTERGAST,
BIJZONDER WONEN BEREIKBAAR
Meer informatie

Doorontwikkeling De Oostergast

De ontwikkeling van De Oostergast verloopt zeer voorspoedig. Als gevolg hiervan is er nauwelijks nog aanbod van projectmatige te ontwikkelen woningen en van vrije kavels. Deze situatie zal helaas nog enige tijd voortduren. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente geen eigenaar is van de gronden die nodig zijn voor de realisatie van de volgende fase (3a) van De Oostergast.

Dit neemt niet weg dat er al wel gewerkt wordt aan een nieuw plan voor een verdere uitbreiding van de woonwijk. De voorbereiding van het plan en de procedures die nog doorlopen moeten worden om verder te kunnen bouwen, zullen nog geruime tijd in beslag nemen. De verwachting op dit moment is, dat de eerste nieuwe bouwkavels en woningen in 2022 aangeboden kunnen worden. Op deze website zal regelmatig een update worden gegeven van de stand van zaken in de planontwikkeling.

Gerelateerde berichten
Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Interesse