DE OOSTERGAST,
BIJZONDER WONEN BEREIKBAAR
Meer informatie

Woonrijp maken Oosterlijk deel Oostergast

De Oostergast wordt nog iedere maand mooier gemaakt! Binnenkort starten we met het woonrijp maken van het oostelijke deel van de Oostergast. Het betreft de straten: Electrastraat, Spicastraat, Ranastraat, Talithastraat, Regulusstraat, Gomeisastraat en Seginusstraat.

De uitvoeringstekeningen voor het woonrijp maken van bovengenoemde straten zijn gereed en het werk is inmiddels aanbesteed. Het werk wordt uitgevoerd door Schagen Infra BV.

Woonrijp maken in hoofdlijnen

De Electrastraat en Spicastraat blijven asfaltwegen. Hierop wordt de definitieve asfaltdeklaag aangebracht. In de berm worden voetpaden van beton aangelegd. In de andere woonstraten wordt de tijdelijke asfaltverharding, die als bouwweg heeft gediend, kapot gefreesd en verwerkt in de fundering van de weg. In deze wegen worden gebakken straatstenen gelegd. In de Ranastraat moet nog een gedeelte van de watergang gegraven worden.

Verder worden in alle straten de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Herstraten van de tijdelijke inritten;
  • Aanleg parkeervakken;
  • Plaatsen lichtmasten;
  • Afwerken en inzaaien bermen;
  • Planten hagen en bomen.

Planning

In de wijk wordt nog volop gebouwd maar er zijn/worden ook woningen opgeleverd. Dit heeft tot gevolg dat er naast bouwverkeer ook het nodige werkveer is voor de aanleg van tuinen en opritten. Het is daarom lastig om nu al te starten met het woonrijp maken. We gaan het woonrijp maken gefaseerd uitvoeren zodra het merendeel van de werkzaamheden op de kavels afgerond zijn.

Vanaf medio november worden alle lichtmasten geplaatst. Na de jaarwisseling maken we de straten verder woonrijp.

Over de exacte startdatum, bereikbaarheid van de woningen en definitieve fasering worden bewoners door ons en/of aannemer te zijner tijd geïnformeerd.

De volledige bestektekening van het werk kunt u hieronder vinden.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u op dit moment nog vragen of opmerkingen hebben over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met Jan Jansma van Schagen Infra BV (06-12 37 28 91) of met Engbert IJpma (tel. 0594-508874) van team Wegen, Verkeer & Vervoer. Voor eventuele vragen over het planten van hagen en/of bomen hebben kunt contact opnemen met Leo Dop (tel.  06-31045293) van team Groen.

Tekeningen
Werktekening 1
Werktekening 2
Werktekening 3
Werktekening 4

Gerelateerde berichten
Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in en nieuwtjes over de Oostergast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Interesse